Sistem Nasıl Çalışır ?

Nasıl Çalışır ?

KORUMARK Marka Ve Patent Takip koruma sistemi
Bir markanın ve Patentin tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. KORUMARK İzleme, tescilli markanın veya patentin aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir.
Bu hizmet Türk Patent Enstitüsü ‘ ne başvuruları yapılan ve Resmi Marka ve patent Bülteni’nde ilan edilen markaların ve Patentlerin markanıza ve patentinize benzer olup olmadığının gelişmiş KORUMARK programı vasıtasıyla takibinin yapılması ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka ve Patent başvuruların hukuki açıdan değerlendirilmesinin yapılarak müşterilerimize rapor edillmesi şeklindedir.
Marka ve Patent izleme sistemi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 3000 marka ve Patent başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka ve Patent Bülteni incelenerek, markanıza ve Patentinize aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların ve patentlerinizin henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.
KORUMARK Marka ve Patent İzleme Hizmet İçeriği
Marka ve Patent İzleme Hizmeti tescilli markanın ve Patentin aynısının veya benzerinin TPE‘nin her ay yayınlamış olduğu marka ve Patent bültenlerinden KORUMARK İzleme sistemi ile tespit edilmesi ve bildirimi şeklindedir. Piyasa takibini içermez. Tescilli markanın ve Patentin aynısı veya benzeri tespit edildiğinde müvekkile aylık raporlama yapılır.
Bu hizmet içeriği itibariyle sadece tespit ve bildirimden ibarettir. Bildirim sonrası itiraz isteği ve talebi tescilli marka ve patent sahibi’ ne (müvekkile) bağlıdır. Marka ve patent izleme hizmeti teşebbüse veya kişiye ait marka veya Patentler için senelik (12 aylık) olarak verilir ve ücretlendirilir. Marka ve patent sahibinin yıllık 5 adet benzer markasına veya Patentine kadar sabit tek ücret talep edilir, izleme hizmeti verilecek marka ve patent itiraz sayısı 5 den fazla ise ayrıca ücretlendirme yapılır. Müvekkilin birden fazla markası ve patenti var ise ve bu ana markanın ve patentin alt markaları ve patentleri şeklinde ise tek bir marka ve patent olarak kabul edilir.

Whatsapp Hattı